top of page
3H3A6776.jpg

Fit Yetkinlik Çözümleri, değişen dünyanın ve iş yaşamının dinamikleri, güncel katılımcı ihtiyaçları ve  farklı sektörlerden farklı gelişim programlarının getirdiği deneyimler göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır.

Bilgiyi, davranışa

Deneyimi, uygulamaya

Farkındalığı, aksiyona çevirmeyi hedefleyen her yetkinlik programı, ön bilgi paylaşımından, değerlendirme sürecine kadar tasarlanan bir dizi adımı içerir.

Amaç, kısa, efektif, derinleşen ve güncel bir akışla, istenen yetkinlik gelişimine destek olmaktır.

MİKRO ÖĞRENME, LeadFit Yetkinlik programlarının ayrışma noktasıdır.

Slide2.JPG

MİKRO ÖĞRENME, LeadFit Yetkinlik programlarının ayrışma noktasıdır.

Mikro Öğrenme, en basit tarifiyle bir öğrenme hedefinin kısa ve kolay hazmedilir şekilde öğrenen kişiye sunulmasıdır ve çıktısı kısa sürede öğrenmedir.

“Fogg Davranış Modeli” bir davranışın ortaya çıkması için 3 unsurun bir araya gelmesi gerektiğini savunur:

Motivasyon, yetkinlik gelişimi ve tetikleyici.

 

Model, yetkinlik programı içeriklerini tasarlarken LeadFit için sağlam bir temel sunar.

LeadFit Yetkinlik Çözümlerinde,

  • İç Motivasyonu Desteklemek

  • Gelişimi Sağlayacak Teori ve Pratiği Sunmak

  • Tetikleyicilerle kalıcılığı pekiştirmek ana hedeftir.

Yetkinlik Program İçerikleri Nasıl Tasarlanır?

İhtiyaç, şirket değerleri, kültür, beklenti, yetkinlik setleri analiz edilir.

Gerekirse, PreTest, odak grup, ya da görüşmelerle, uygun içerik ve akışlar belirlenir.

Dijital, sınıf içi, deneyimsel ve yüzyüze gibi farklı tekniklerle hibrit akışlar üretilerek, duyuruları gerçekleştirilir.

Uygulama, sürekli değerlendirme, ölçümleme adımları tamamlanır.

Sürdürülebilirlik önerileri getirilir.

Katılımcılarla temas, belirlenen sürelerde devam eder.

Takipte Kalın

  • LinkedIn - Beyaz Çember
  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon

Hangi Yöntemler Kullanılır?

Lead Fit katılımcılarını bazen salonda bir çemberde, bazen bir keynote'u dinlerken, bazen bir ormanda, bazen yürüyüşte, bazen sinemada, bazen de online bir tartışmada görebilirsiniz.

LeadFit, davranış değişimini tetiklemek ve farkındalığı kolaylaştırmak için, yetkinlik gelişim çözümlerini de farklı buluşma biçimleri kullanarak tasarlar.

Programlarda;

Gestalt

Orsc

Transaksiyonel Analiz gibi araçlar

Grup Koçluğu, Bire-bir Çalışmalar, Drama, Vaka Çalışmaları gibi yaklaşımlarla desteklenir. 

Gönderdiğiniz için teşekkür ederiz!

yetkinlik slayti.jpg

FİT

YETKİNLİK

Bilinç

"Yer de, yön de, yol da bilinçtir."

 

Yürüme,

Oruç Aruoba

 

bottom of page